Destek Kabul Kriterleri

TÜBİTAK desteğine başvuran adaylar aşağıdaki kıstaslara  göre değerlendirilecektir.

1- Önbaşvuruyu takiben adaylar

a) İngilizce başarı puanı ( YDS>65 veya eşdeğeri) baraj olmak üzere, bu değeri sağlayan adaylar lisans mezuniyet ortalamalarına göre sıralanacaktır.

b) Alanda çalışması olanlar ile bu alana yeni girecekler arasında 2:1 oran muhafaza edilecektir.

2015 yılında yapılan 1. Uluslararası Enerji Depolama ve Çevrimi- Malzeme Sempozyumu. Kapanış Oturumu ve Poster Ödülleri. 

c) Kurumlar arası homojenliği sağlamak amacıyla her bir üniversite/kurumdan benzer sayıda adayın yaz okuluna kabul edilmesi esastır.

2- Programa kabul edilip öngörülen tarihe kadar kayıt yatırmayanlar  yazokuluna  kabul haklarını yitireceklerdir.

3- Haklarını yitiren adaylar yerine  yeni başvuru dönemi açılacak, ve 40 kişilik ( veya TÜBİTAKça sağlanan destek sayısı kadar) kontenjan doluncaya kadar  etaplar halinde başvurular alınmaya devam edilecektir.

4- Kayıt için adaylardan  kayıt ücreti alınacak ancak bu ücret TÜBİTAK desteği çıkması halinde desteği alan adaya desteğin çıktığı tarihte veya en geç yazokulu sonunda iade edilecektir.